Bel: 06 - 22 92 71 65 - Mail:


Testimonials

“ Het is een lust om Hanno als inspirerende, kundige, nabije trainer een dag met de diverse managementteams van de organisatie in een beleidsdag bezig te zien. Flexibel inspelend op wat zich voordoet, prikkelend waar nodig en luisterend waar mogelijk is de systematiek van Open Space goed bevallen. Zowel halen als brengen van informatie en het in kunnen brengen van eigen vraagstukken heeft ogenschijnlijk een vrijblijvend karakter, maar de betrokkenheid gedurende die dag en de gemaakte afspraken en te realiseren doelen hebben bijgedragen aan een mooie, positieve, functionele beleidsdag, mede door Hanno”.

Zorggroep Noordwest Veluwe – Ger de Zeeuw (manager)

 

“Prima Vista heeft een geweldige bijdrage geleverd in het overbrengen van businessdoelstellingen van HR aan alle HR medewerkers. De boodschap die wij als MT het team wilden meegeven hebben jullie op een zeer inspirerende manier vorm gegeven en kracht bijgezet door scherpe interviews en improvisatietheater. De boodschap staat nu nog op ieders netvlies gebrand en is nog regelmatig onderwerp van gesprek. Prima Vista was in deze een uitstekende keuze.”

ACHMEA – Christian Schäffauer (HR Manager)

 

“Wij willen graag onze onderzoeksresultaten eens op een frisse en aansprekende manier aan de man brengen. Maar hoe dan? Dat was de vraag die wij aan Prima Vista stelden. We hoopten dat we aan het eind nieuwe ideeën zouden hebben, én dat onze medewerkers ervaring zouden hebben opgedaan met ‘creatief denken’.

Beide doelen zijn bereikt. Prima Vista heeft met heel veel energie en toewijding prachtig werk verricht.De diverse deelgroepen presenteerden verschillende, concrete, totaal uiteenlopende ideeën, variërend van een toneelstuk tot een spel. Ook de afronding en nazorg was prima voor elkaar. Een prettige ervaring dus met een professioneel en toch ook speels stel mensen.”

RIVM – Hans van Oers (directeur Centrum VTV)

 

“De bijeenkomsten voor het Nieuwe Werken bij de Provincie zijn opgezet en begeleid door Prima Vista. Daarbij maakte Prima Vista gebruik van leuke werkvormen: stemkastjes en improvisatievoorstellingen. De bijeenkomsten waren zo’n groot succes, dat zelfs de mensen die behoorlijk kritisch tegenover de veranderingen stonden, van mening waren dat de bijeenkomsten uitstekend waren, dat ze op een eerlijke manier van informatie zijn voorzien en dat hun mening werd gerespecteerd en hun input op prijs gesteld. Zowel de opdrachtgever als de deelnemers gaven de workshops een hoge waardering. Een betere aanbeveling kun je volgens ons niet krijgen!”

Provincie Drenthe – Eddy Martens (Programmaleider Provinciehuis van Morgen)

 

“Wat gaan we nu precies doen”, was daarom een regelmatig gestelde vraag in de voorbereiding naar de themadag co-creatie. Dat het hard werken wordt staat vast, wat we ermee gaan bereiken is een nog niet te beantwoorden vraag. De inbreng van de medewerkers is uiteindelijk bepalend voor het resultaat van de Doggershoek. Een resultaat waarbij medewerkers van de Doggershoek gezamenlijk invulling geven aan het organisatieontwikkelingtraject vanuit de gedachte van co-creatie, waarbij voor de medewerkers een binding ontstaat met……en een gevoel ontwikkeld wordt voor……datgene wat we in de Doggershoek met z’n allen willen en moeten oppakken, en dat betekenis geeft aan de functie van de medewerker.

Tijdens de themadag co-creatie zijn, onder begeleiding van Prima Vista door de aanwezige medewerkers een achttal thema’s benoemd waar zij de komende drie tot zes maanden aandacht aan wil besteden. Dat denkproces is op een zodanige manier visueel ondersteund door Prima Vista, dat bijvoorbeeld duidelijk werd dat, om ruimte te kunnen geven aan dit veranderinitiatief, loslaten en coaching door de onze nieuwe leidinggevenden essentieel is.”

Doggershoek – Oeds Zijlstra (Manager HR)

 

“Vooraf vonden we het best spannend om ons kwetsbaar op te stellen niet wetende wat er precies stond te gebeuren. Dankzij Prima Vista waren de bijeenkomsten geweldig en zijn zij door iedereen als een feestje ervaren. De medewerkers waren uitermate te spreken over de opzet en scoorde Prima Vista het hoogst in de evaluatie. Regelmatig wordt er door de medewerkers nog met veel plezier teruggedacht aan Prima Vista en kijken we terug op zeer succesvolle bijeenkomsten.”

Netwerk VSP (onderdeel TNT Post) – Peter van Gameren (Directeur)

 

“Competentiegericht onderwijs en het creëren van een contextrijke leeromgeving voor mbo leerlingen vraag een nauwe samenwerking tussen beroepenveld en onderwijs. Deze samenwerking is alleen kansrijk indien er sprake is van wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Met het improvisatietheater en het vermogen van de spelers van Prima Vista om direct in te spelen mogelijke nieuwe situaties is het gelukt om in een ontspannen maar inspirerende sfeer vertegenwoordigers van beroepenveld en onderwijs bij elkaar te brengen. Daarmee is in korte tijd de basis gelegd voor een nauwe en intensieve samenwerking met als doel het in gezamenlijkheid opleiden van jongeren en volwassenen voor een toekomstig beroep in de wereld van verpleging en verzorging.”

Graafschap College – Theo Blom (Directeur sector Zorg & welzijn)

 

“Met een tweetal interventies heeft Prima Vista een ondersteunende bijdrage geleverd aan onze succesvolle studiedag. Aan het eind van de eerste act positioneerde iedere onderwijsmanager zich als leidinggevende (en dus richtingevende) in het invoeringsproces van het competentiegerichte onderwijs. In het middagprogramma werd de noodzakelijke relatie school – bedrijfsleven op een rake en humoristische manier getypeerd. Belangrijk voor de discussie, want het doel van deze eerste studiedag was het vormgeven van het kantelen van de organisatie: dus ook vraagsturing op het niveau van de onderwijsmanagers.”

Mondriaan Onderwijsgroep  – M.C. Gambon (Directeur Onderijs Domein Zakelijke Dienstverlening)

 

” ‘En de broodjes waren lekker!’ een van de one-liners uit een improvisatie van Prima Vista die nog regelmatig in allerlei sessies de revue passeert. Iedereen weet dan waar we het over hebben, want juist door deze mix van serieus, verassend en geestig en oorspronkelijk is in de dag die ze voor ons hebben begeleidt de boodschap die over gebracht moest worden veel beter blijven hangen. Prima Vista heeft onze sessie fantastisch begeleidt, ervoor gezorgd dat iedereen in de juiste modus kwam en bleef om te komen tot het vooraf gewenste resultaat. Nog nooit is een evaluatie door iedereen zo positief geweest! Kortom: zeer professionele, goede en oorspronkelijke club, die ik van harte aanbeveel!”

Netwerk VSP – Joost Bous (Operationeel Directeur)

 

“Prima Vista heeft aan het eind van ons congres over Leiderschap een half uur improvisatietheater ten tonele gebracht op basis van hun bevindingen en ervaringen gedurende de dag. In totaal waren ongeveer 200 mensen aanwezig en de reacties waren alom positief. Wat ik heb terug gehoord zijn de volgende reacties:

 • “Knap hoe in metaforen het gevoel van de dag terugkomt in het theater”
 • “Heel herkenbaar wat ze neerzetten vanuit mijn belevingen van de dag”
 • “Leuk zo’n luchtige, humoristische afsluiting, dat maakt de dag echt af”
 • “Leuk om te zien hoe ze de hele zaal een half uur lang voortdurend weten te boeien”
 • “Speels en tegelijk diepgang, knappe combinatie”
 • “Op een vriendelijke manier confronterend, ik heb er ook naar mezelf toe nog wel wat tips uit gehaald”

Zelf heb ik het optreden ervaren als een dynamische afsluiting, waarin humor en serieuze momenten werden afgewisseld en waarin heel veel herkenbare momenten en gevoelens van de dag terugkwamen. Bovendien vind ik het razend knap hoe in zo’n kort tijdbestek zo’n treffende metaforen worden neergezet die iedereen herkent. Echt een aanrader.”

Schouten & Nelissen – Bob Willems (Trainer/ Adviseur)

 

“Klantgerichtheid(intern) is al jaren een heikel punt, de communicatie tussen afdelingen verloopt niet optimaal. Binnen de nieuwe organisatie, die vanaf 1 januari van start is gegaan is dit een belangrijk issue. Na een tweetal gesprekken met Hanno van der Steen moesten we het loslaten. Prima Vista had voldoende informatie om aan de slag te gaan. Hanno zie: “we improviseren, haken in op wat er in de zaal gebeurt en gezegd wordt en sturen bij. Komt helemaal goed!”. De interventies zelf liepen geweldig. De spanningsboog bleef gespannen bij de sessies. Het publiek blijft geboeid en kan niet ontsnappen. Ik had Prima Vista eerder aan het werk gezien en dacht dat de magie een tweede maal wat minder zou zijn. Dat is niet zo. Dankzij het improvisatietheater blijft het spannend en uitdagend.

De volgende dagen was dit het onderwerp van gesprek. Alle grappen werden vele malen herhaald en in contacten tussen afdelingen werden de voorbeelden gebruikt. Tijdens werkoverleg wordt er regelmatig gerefereerd aan Prima Vista en bij het geven van een compliment (onderwerp tijdens het traject) is de bedoeling duidelijk. Het onderwerp is gemakkelijk bespreekbaar en heeft een andere lading gekregen.  Prima Vista blinkt uit in orginaliteit, weet het bedoelde onderwerp treffend te raken en boeit de zaal van de eerste tot de laatste minuut!”

Hazewinkel Pers – Willem de Kok (Commercieel Manager)

 

“Prima Vista is:

 • Veel humor, veel lachen, goede sfeer.
 • Ze geven je een vertrouwd gevoel.
 • Er was respect, niets moet alles mag.
 • Het geeft je stof tot nadenken, simpele spelletjes gaven mij aanleiding tot denkwerk.
 • De heren waren integer wat een prettige sfeer geeft.”

Deventer Ziekenhuis – Jose Geerdink (Manager HR)

Behoefte aan verandering? Neem contact op!

Wij zijn trots om te mogen werken voor de volgende klanten:

Rabobank
Provincie Drenthe
Achmea
Gasunie