Bel: 06 - 22 92 71 65 - Mail:


Visie Ontwikkeling

Als je vooruit wil, is het handig om te ervaren waar je naar toe gaat!

Wil je echt bezig zijn met de toekomst van je organisatie, maar

  • Loop je constant achter de feiten aan?
  • Is jouw organisatie meer aan het reageren dan dat het het heft in eigen hand neemt?
  • Heb je te weinig tijd om je te bezinnen over de toekomst?
  • Vragen lopende zaken zoveel tijd, dat je het gevoel hebt dat de toekomst steeds meer naar achter geschoven wordt?
  • Werk je ook aan 15 speerpunten?
  • Of wil je inspiratie om nieuwe mogelijkheden te verkennen?

Wat is er vaak aan de hand?
Alle bedrijven zijn (ooit) begonnen met een visie. Een visie die beschreef wat de starters met elkaar wilden realiseren. Vaak zie je dat na verloop van tijd de aandacht volledig wordt opgeslokt door operationele zaken. Zeker bij de groei van een organisatie of afdeling. In die fase komen er ook steeds meer prioriteiten. Ik kom lijsten tegen met soms wel 15 speerpunten! Dan vind ik het al knap als je ze allemaal al kan onthouden! De kans dat je ze allemaal realiseert is overigens nul.
In dit soort situaties is het nodig om bewust tijd vrij te maken voor visieontwikkeling. Dat kan het herijken van de visie zijn, maar kan ook het ontwikkelen van een nieuwe visie zijn. Oorzaken zijn soms gelegen in veranderende omgeving of omdat de oude visie niet genoeg focus aanbrengt.

De oplossing
Door het inrichten van het proces van visieontwikkeling verzekert de organisatie zich van bewuste aandacht. Met mijn inbreng zorg ik voor goede inhoud en de juiste output. Met het MT en een dwarsdoorsnede uit de organisatie wordt in een zestal stappen de visie samengesteld en doorleefd. Elementen die we onderzoeken zijn:
• bestaansrecht van de organisatie (missie)
• ontwikkelingen in de buitenwereld,
• strategische lijnen,
• maximaal 5 doelen over 3 jaar
• met welke stappen nu te beginnen.
Het eindproduct is een visie die geloofwaardig is en praktische handvatten biedt voor de ontwikkeling van de organisatie.

Kerningrediënten van onze begeleiding bij het ontwikkelen van een visie zijn geloofwaardigheid, selectie en beleving. Een prachtig verheven visie op papier is minder waard dan een kladje waar actief mee gewerkt wordt!

Voor wie is het?
Organisaties die een nieuw kompas en behapbare agenda voor de toekomst nodig hebben. Het management deelt de stelling dat de essentie van visieontwikkeling is dat management op de goede manier richting kan geven aan de werkzaamheden in de organisatie. Einddoel is niet een mooie poster of prachtig beschreven kernwaarden, maar het besef bij iedere werknemer hoe hij bijdraagt aan het verwezenlijken van de visie.

Wat levert het op?
Een heldere visie op de toekomst met concrete stappen waar te beginnen. De visie is doorleefd en geloofwaardig.
Voor de medewerkers geeft de visie richting en focus op wat in het werk gedaan moet worden. Het management besluit met elkaar welke onderwerpen voor het komend half jaar managementaandacht krijgen en wie daar zorg voor draagt. Met deze agenda kunnen medewerkers (en management) besluiten nemen over welke activiteiten gedaan moeten worden en waarmee gestopt wordt.

Hoe ziet het eruit?
Visieontwikkeling is een traject in 6 stappen:
Stap 1: Voorbereiding met MT, output: kader en dwarsdoorsnede
Stap 2: Dwarsdoorsnede organisatie: inventarisatie
Stap 3: Concept Missie, Visie, Doelen
Stap 4: Challengen van concept buiten kerngroep en aanpassen
Stap 4: Bijeenkomst gehele organisatie: presentatie, doorleven en bijschaven
Stap 5: Bepalen managementagenda voor komende halfjaar
Stap 6: Verwerken tot eindproduct

Wat kost het?
€ 10.000 – 25.000

Meer weten?
Vul onderstaand formulier in!

Behoefte aan verandering? Neem contact op!

Wij zijn trots om te mogen werken voor de volgende klanten:

Achmea
Provincie Drenthe
RIVM
Rabobank