Bel: 06 - 22 92 71 65 - Mail:


De Rode Draad

Echte antwoorden op het waarom van de verandering

De Rode Draad geeft helderheid over het positioneren van de verandering.

Denk je ook dat je het veranderverhaal wel goed kan vertellen, maar

  • merk je ook dat je hapert als je de verandering uitlegt aan een medewerker?
  • krijg je de logica van de verandering maar niet op 2 powerpoint slides?
  • ben je ook zo lang bezig met de voorbereiding, dat je het oorspronkelijk startpunt van de verandering uit het oog verloren bent?

Wat is er aan de hand?

Bij de start van een verandertraject wordt altijd goed nagedacht over de aanleiding, doelen en gevolgen. Het start vaak simpel, maar in het doordenken en doorleven van de situatie wordt het alsmaar ingewikkelder en complexer. Dit gebeurt vaak geleidelijk, zodat je steeds verder afglijdt van de essentie, totdat (in het ergste geval) je op een gegeven moment de essentie helemaal kwijt bent. De kunst is om in de periode van het verkennen van de complexiteit weer terug te keren naar een simpel en geloofwaardig verhaal. Je staat dan als het water boven de stof. Vergelijk het met de leerling die probeert les te geven: het overbrengen vraagt diepgaandere kennis van de materie. Hoe zorg je nu dat dat krijgt?

De Oplossing

Door te werken aan De Rode Draad. Met het MT en relevante stakeholders wordt in een drietal sessies de benodigde verandering onderbouwd op de principes van storytelling. Resultaat is een heldere visie op de toekomst op basis van kansen en bedreigingen t.a.v. de huidige situatie en zicht op de leidende principes van de verandering. Met deze visie en principes in de hand staat het MT sterker in alle communicatie over en de besturing van de verandering. De visie en leidende principes  worden vervat in een (powerpoint) presentatie.

Voor wie is het?

Management en directie-teams die hebben gekozen voor een bepaalde richting maar die die keuze willen valideren. Hierdoor ontstaat een heldere en gefundeerde onderbouwing voor de betrokkenen (medewerkers en klanten) en derden zoals bonden, branche-organisaties en de media.

Wat levert het op?

Doordat aanleiding, doel en gevolgen van de verandering op voorhand worden geanalyseerd en doorleefd, weet MT waar te beginnen en waarop te focussen in de komende periode. Alle ins- en outs worden vooraf besproken en de argumenten voor en tegen komen aan de orde. De rode draad levert een als het ware een oefendebat voordat het echte debat plaatsvindt. Hierdoor blijft de samenhang in de daaropvolgende communicatie omtrent de verandering gewaarborgd.

Met de leidende principes weet MT hoe bij te sturen indien er onvoorziene zaken opspelen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Hanno van der Steen leidt persoonlijk een drietal sessies met MT en eventuele anderen. Via vragenlijsten wordt het waarom van de verandering breed onderzocht. Na de tweede sessie wordt het resultaat uitgewerkt naar een presentatie die in sessie drie wordt besproken. Indien gewenst kan ten tijde van de actieve implementatie van de verandering verdere evaluatie en begeleiding plaatsvinden.

Wat kost het?

€ 2.500 – 5.000

Meer weten?

Vul onderstaand formulier in!

Behoefte aan verandering? Neem contact op!

Wij zijn trots om te mogen werken voor de volgende klanten:

Provincie Drenthe
Rabobank
ProRail
RIVM