Bel: 06 - 22 92 71 65 - Mail:


Resultaten

Prima Vista heeft de provincie geholpen met het realiseren van  hetProvinciehuis van Morgen.  Met de programmacommissie bepaalde Prima Vista de communicatiestrategie voor de revitalisering van het provinciehuis en digitalisering van de werkprocessen. Daarna heeft Prima Vista workshops ontworpen en begeleid om de medewerkers te informeren en te activeren. Het concept van flexibele werkplekken is hierin doorgevoerd. Deelnemers konden plaats nemen op verschillende posities al naar gelang ze de veranderingen zagen zitten of niet. Deze benadering heeft veel bespreekbaar gemaakt en meer dan genoeg goodwill voor het vervolgprogramma opgeleverd.

Provincie Drenthe

 

Omdat twee grote afdelingen bij Betalen & Sparen al jaren niet optimaal samenwerkte, heeft Prima Vista gedurende 3 maanden intensief gewerkt met MT en 14 middelmanagers. Eerst is met het MT een visie voor 2015 gemaakt als kader voor verbetering van de samenwerking.

Vervolgens is die visie met de middelmanagers uitgewerkt tot behapbare brokken werk voor het komend jaar. Tijdens dit proces hebben we ook de relationele verhoudingen opgeschoond met theatrale humorvolle en soms confronterende oefeningen. Resultaat was een heldere focus en een hecht, energiek collectief om de turbulente toekomst het hoofd te bieden.

Rabobank 

 

De 1%Club organiseerde het 1%Event over Internationale Samenwerking 2.0 naar analogie van Web2.0. Prima Vista heeft hiervoor een opzet bedacht met Open Space om deelnemers te laten ervaren wat 2.0 is. Natuurlijk konde deelnemers ook online communiceren via WorkVoices (een soort gesloten twitteromgeving). Door deze opzet bruisde het 1%Event van energie en ontstonden mooie ontmoetingen. Kortom een daverend succes.

1%Club

 

In 2010 heeft Prima Vista de strategie van het Kenniscentrum SVGB uitgewerkt. Eerst is de essentie van het kenniscentrum geduid en in een model vervat (Levenscyclusmethodiek SVGB™). Vanuit dit fundament heeft het MT met een kerngroep de visie voor 2015 bepaald en vertaald naar strategische doelstellingen.

Prima Vista ontwierp de inrichting voor de organisatie. Bij de verwezenlijking hiervan heeft Prima Vista op onorthodoxe wijze een ieder erbij betrokken op belevenisniveau: themakamers gemaakt van de verschillende fasen van de levenscyclus, lagerhuisdebatten over succes en falen, een letterlijke rondgang door de toekomst waarbij acteurs de toekomst voor iedereen zichtbaar en voelbaar hebben gemaakt.

SVGB

 

Om echt verbinding te maken adviseerde Prima Vista dat de directie niet de regie in eigen hand zou nemen, maar aan Prima Vista over te dragen. Prima Vista heeft programma van deze dagen bedacht en de directie gecoached. Het programmaonderdeel Open vraag, Eerlijk antwoord was een groot succes. Resultaat van deze tour was een gemakkelijk benaderbare directie.

Netwerk VSP

 

Behoefte aan verandering? Neem contact op!

Wij zijn trots om te mogen werken voor de volgende klanten:

RIVM
Provincie Drenthe
Rabobank
Gasunie