Bel: 06 - 22 92 71 65 - Mail:


Training Het Goede Gesprek

Goede Gesprek

Het Goede Gesprek – of niet?

Het Goede Gesprek is de basis voor goede samenwerking en resultaten!

 • Wil je ook dat er meer wordt aangesproken in je team of organisatie?
 • Heb je het idee dat gesprekken nog veel scherper kunnen?

 

Wat is er vaak aan de hand?

In veel organisaties is behoefte aan Het Goede Gesprek. Doordat veranderingen steeds sneller (lijken te) gaan, is transparantie op proces en relatie noodzakelijk om te goed te blijven presteren. Echter, in veel teams wordt aan- en uitspreken vaak lastig gevonden en niet gedaan. Daardoor gaan er veel dingen fout, is er veel frustratie en worden verwachtingen niet waargemaakt.

Wij geloven dat Het Goede Gesprek altijd een basis is om goede en juiste inhoud met elkaar te maken. We werken vanuit de visie dat spanning opzoeken juist ontspanning geeft. In onze training Het Goede Gesprek introduceren we verschillende communicatietypen, onderzoeken we op een ervaringsgerichte en boeiende manier welke patronen er spelen. Inzicht in de patronen geeft de mogelijkheid om gedrag bewust aan te passen. We laten verschillende strategieën zien om met die patronen en elkaar om te gaan (inclusief concrete handvatten).

Onze werkwijze: de training Het Goede Gesprek

Wij werken aan emotional-learning. Daarvoor is in eerste instantie bewustwording op het eigen handelen en teampatronen nodig, alvorens vaardigheden te trainen. Bewustwording vraagt om een traject: trainingsblokken opgevolgd door (team)coaching in de eigen praktijk om nieuw gedrag in te laten slijten. De coaching kan door Prima Vista of door interne medewerkers gedaan worden.

Communicatie Typetjes bij Het Goede Gesprek

Onze communicatie typetjes (die we ook weer op maat maken van de organisatie)

Tijdens het hele traject gebruikt Prima Vista heldere en positieve spreektaal om medewerkers te activeren. De activiteiten in het traject zijn een aanvulling op de kennis en ervaring die de deelnemers als professional al in huis hebben. Zij worden steeds op een positieve manier op hun professionaliteit aangesproken. Onze training biedt praktische inzichten en praktijkgerichte handvatten om het juiste gesprek te voeren, ook als dat spannend is. De deelnemers kunnen deze inzetten vanuit hun eigen kwaliteiten en authenticiteit.

De plenaire bijeenkomsten en training vinden plaats in een informele en ongedwongen sfeer waarin de deelnemers zich veilig voelen hun hart te luchten, waarin het makkelijk is om onderling verbinding te vinden en te bestendigen, en waarin, op gepaste momenten, humor en muziek een belangrijke rol spelen.

Het Goede Gesprek voeren, vraagt dat interventies op verschillende niveaus:

 • Individueel: vaardigheden leren om feedback geven.
 • Team: ontdekken van patronen en met elkaar afspraken maken dat feedback geven OK is. Hiermee creëer je legitimiteit voor het geven van feedback.
 • Organisatie: onderzoeken van patronen waarbij houding en gedrag van leidinggevenden een rol speelt. Wat roept deze interactie op en wat kunnen leidinggevenden doen om hier in een voorbeeld rol te vervullen?

 

Feedback geven – onze ervaring

Uit onze ervaring weten we dat medewerkers het goede gesprek gaan voeren:

 • Wanneer medewerkers elkaar vertrouwen en geloven in constructieve conflicten (mindshift)
 • Wanneer medewerkers weten hoe ze feedback kunnen geven (regels)
 • Wanneer ze het leidinggevenden zien doen (voorbeeldgedrag)

Feedback geven blijft een uitdaging en behoeft blijvend aandacht de eerst komende tijd!

Wat levert het op?

Inzicht in de (communicatie)-patronen. Dat geeft de mogelijkheid om gedrag bewust aan te passen. We laten verschillende strategieën zien om met die patronen en elkaar om te gaan (inclusief concrete handvatten).

Hoe ziet het eruit?

De bouwstenen van onze training

 • Intake & Voorbereiding: op maat maken, terminologie aan laten sluiten
 • Kick-off (voor team managers & ambassadeurs)
 • Blok 1 – Zakelijke Relatie & Communicatie Typetjes
 • Blok 2 – Patronen onderzoeken & Grenzen stellen
 • Blok 3 – Strategieën in het omgaan met patronen & praktische handvatten
 • Coaching in teamoverleg om nieuw gedrag en handvatten in te slijten in eigen werkomgeving

Indien nodig of gewenst kunnen we aan meer blokken invullen geven:

 • Besluiten en Conflicten: afspraken expliciet maken: Hoe lossen we conflicten op? Hoe nemen we besluiten in dit team?
 • Plenaire afronding traject met meerdere groepen (in Coronatijd lastig te organiseren)

Wat kost het?

Hierbij een globale kostenindicatie:
Kosten voor de intake, voorbereiding en het op maat maken:                € 2.600 – € 3.900
Kosten per sessie (Kick-Off)                                                                                € 1.700
Kosten per groep (blok 1, 2 en 3)                                                                        € 5.100
Kosten team coaching in de praktijk: afhankelijk van intensiteit en behoefte.

Dagdeeltarief: trainer € 650; dagdeeltarief pianist/co-trainer € 400.
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Meer weten?
Vul onderstaand formulier in!

Behoefte aan verandering? Neem contact op!

Wij zijn trots om te mogen werken voor de volgende klanten:

ProRail
Provincie Drenthe
Rabobank
Gasunie