Bel: 06 - 22 92 71 65 - Mail:


Intervisie

Leuke training, maar na een dag zijn ze het alweer vergeten!

 

Wat is er aan de hand?

Leren is een eigenlijk een tijdrovend proces. Een dag training is leuk maar de effectiviteit is vaak beperkt. Er zijn theorieën die zeggen dat de effectiviteit van training slechts 10%. Door met collega’s te praten over cases wordt effectiviteit al 20% hoger. Het leren doen in de praktijk is het meest effectief: 70%. Hoe zorgen we er nu voor dat medewerkers in de praktijk met het geleerde aan de slag gaan?

De oplossing

Intervisie is een manier om met collega’s of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Op deze manier blijven medewerkers actief om te leren in de eigen praktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers om beurten vraagstukken in, in de vorm van cases. Deze ervaringen worden stuk voor stuk besproken. De inbrenger bepaalt hoe lang en diepgaand zijn casebespreking duurt. De andere deelnemers zijn adviseur: ze denken mee en geven diverse gezichtspunten, feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Tot slot formuleert de inbrenger van de casus welke punten hij heeft opgestoken en waar hij in de volgende situatie aandacht aan zal gaan geven.

Wat levert het op?

Stimuleren van leren in de praktijk. Medewerkers kunnen na de training en intervisie het geleerde van de training ook daadwerkelijk in praktijk brengen. Bovendien versterkt intervisie de onderlingen verhoudingen doordat de medewerkers open zijn over de worstelingen in het werk.

Hoe ziet intervisie eruit?

Wij leren de groepen hoe ze de intervisie zelf kunnen uitvoeren volgens een simpel model met 6 stappen:

  1. Introductie vraagstuk
  2. Verkennen
  3. Herdefiniëren vraagstuk
  4. Roddelen
  5. Adviseren
  6. Waarderen

In de intake bespreken we met MT randvoorwaarden, doelen en samenstelling van de groep. Daarna start de daadwerkelijke intervisie met 2 sessies die begeleid worden door Hanno van der Steen. De derde sessie is Hanno wel aanwezig, maar op de achtergrond. Eén van de groepsleden is dan de begeleider (met mijn hulp). Daarna gaat de groep zelf aan de slag. Na de 2 sessies komt Prima Vista nog een keer terug voor de fine-tuning en vragen van de groepsleden. Indien er eerder behoefte is aan onze ondersteuning is dat natuurlijk mogelijk. Dat initiatief ligt bij de groep zelf.

Wat kost het?

€ 2.500

Meer weten?

Vraag de hand-out voor Intervisie aan middels onderstaand formulier!

Behoefte aan verandering? Neem contact op!

Wij zijn trots om te mogen werken voor de volgende klanten:

Provincie Drenthe
Gasunie
Achmea
RIVM